CDMP-banner.jpg

การจัดการโรคเรื้อรังที่ได้ประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืนในการใช้ชีวิตและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติม

ดูแลสุขภาพของคุณด้วย
Doctor Anywhere

group-10@2x.png

สะดวกสบาย

ปรึกษาอาการหมอผ่านวิดีโอออนไลน์ที่ได้รับการรับรองหรือนัดพบการหมอเพื่อความเหมาะสมในการรักษา

group-4@2x.png

เข้าถึงง่าย

ปรึกษาหมอผ่านวิดีโอออนไลน์ได้

ทุกที่ ทุกเวลา ไม่เว้นวันหยุด

พร้อมการจัดส่งยาถึงบ้านท่าน

หรือร้านยาใกล้บ้านท่าน

ภายใน 3 ชั่วโมง

group-5@2x.png

การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

หมอและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

ในการดูแลรักษาที่ดูแลคนไข้

ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

group-6@2x.png

ชีวิตดีขึ้น

ช่วยให้คนไข้ได้รับการดูแล

อย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Group 12.jpg

คลินิก DA ออนไลน์

ทีมแพทย์และพยาบาลจาก DA Doctor Anywhere ผู้ให้คำปรึกษาและดูแลเพื่อการรักษาตามความเหมาะสมของอาการ

และบุคคล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมของเรา