โปรแกรมการดูแลโรคเรื้อรัง

เพิ่มทางเลือกให้คุณเพื่อความสะดวกกว่า เหมาะกับชีวิตประจำวัน

และลดความเสี่ยงในที่ชุมชน

เกี่ยวกับโปรแกรมการดูแลโรคเรื้อรัง

อยู่ภายใต้การกำกับ และดูแลโดย Doctor Anywhere ผู้ให้บริการการดูแลด้านสุขภาพผ่านคลินิกเสมือนจริง และการดูแลถึงที่พักอาศัยอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และการเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

รับคำปรึกษาที่คลินิกหรือวิดีโอออนไลน์

ดูแลที่คลินิกหรือที่พักอาศัยของท่าน

ฟรีจัดส่งยาตามที่อยู่

(ในเขตกทม. และปริมณฑล)

Digital_physical_consultation.png
mobile_clinic_screening.png
medication delivery.png

โรคเรื้อรังที่ครอบคลุมการดูแล

Diabetes.png
Hypertension.png
Dyslipidaemia.png

โรคเบาหวาน

โรคความดันโลหิตสูง

โรคไขมันโลหิตสูง

• ปรึกษาแพทย์ทางวิดีโอออนไลน์

• ตรวจเช็คดวงตา และเท้าโดยแพทย์ทั่วไป

• ตรวจเลือด และปัสสาวะ

• ตรวจความดันโลหิต และดัชชีมวลกายและรอบวัดรอบเอว

• ให้คำแนะนำด้านโภชนาการ

• คูปองค่ายา

• เครื่องเจาะน้ำตาล

• คู่มือดูแลตัวเอง

• ปรึกษาแพทย์ทางวิดีโอออนไลน์

• ตรวจเลือด 

• วัดสัญญาณชีพ ดัชชีมวลกายและรอบวัดรอบเอว และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

• คู่มือดูแลตัวเอง

เครื่องวัดความดัน

• ให้คำแนะนำด้านโภชนาการ

• คูปองค่ายา

• ปรึกษาแพทย์ทางวิดีโอออนไลน์

• ตรวจเลือด 

• วัดสัญญาณชีพ ดัชชีมวลกายและรอบวัดรอบเอว และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

• ให้คำแนะนำด้านโภชนาการ

• คูปองค่ายา

• คูปองให้คำปรึกษาด้านการกำหนดอาหารจากแพทย์